Cocktail og Multipave

Zirkonia i forskellige farver, levende og sprudlende. Ekstravagant og funklende er nogle af de ord man kan sætte på Julie Sandlaus kollektion COCKTAIL.
1-48 af 62
MULTIPAVforgyldtvedhng-20
COCKTAILforgyldtvedhnglilla-20
COCKTAILslvrehngerechampagneoglemon-20
COCKTAILforgyldterehngerelemonogchampagne-20
COCKTAILslvarmlnke-20
COCKTAILforgyldtarmlnke-20
MULTIPAVforgyldterestikker-20
MULTIPAVslvrestikker-20
COCKTAILslvrestikkergrn-20
COCKTAILslvrestikkerchampagne-20
COCKTAILslvrestikkerlemon-20
COCKTAILslvrestikkerlilla-20
COCKTAILforgyldterestikkerlilla-20
COCKTAILforgyldterestikkerlemon-20
COCKTAILforgyldtvedhngstvetgrn-20
COCKTAILforgyldtvedhngchampagne-20
COCKTAILforgyldtvedhnglemon-20
MULTIPAVslvvedhng-20
COCKTAILminislvvedhnglemon-20
COCKTAILminislvvedhngchampagne-20
COCKTAILminislvvedhnglilla-20
COCKTAILminislvvedhngstvetgrn-20
COCKTAILminiforgyldtvedhngstvetgrn-20
COCKTAILminiforgyldtvedhnglilla-20
COCKTAILminiforgyldtvedhnglemon-20
COCKTAILminiforgyldtvedhngchampagne-20
COCKTAILslvvedhngstvetgrn-20
COCKTAILslvvedhnglilla-20
COCKTAILslvvedhngchampagne-20
COCKTAILslvvedhnglemon-20
COCKTAILforgyldterestikkerchampagne-20
COCKTAILforgyldterestikkergrn-20
COCKTAILforgyldtringgrn-20
COCKTAILforgyldtringlilla-20
COCKTAILforgyldtringlemon-20
COCKTAILforgyldtringchampagne-20
COCKTAILslvrehngerelilla-20
COCKTAILslvrehngerelemon-20
COCKTAILslvrehngerechampagne-20
COCKTAILslvrehngeregrn-20
COCKTAILforgyldterehngerelemon-20
COCKTAILforgyldterehngerelilla-20
COCKTAILforgyldterehngeregrn-20
COCKTAILforgyldterehngerechampagne-20
COCKTAILslvrehngeregrnoglilla-20
MULTIPAVforgyldtring-20
COCKTAILforgyldtstorringchampagne-20
COCKTAILforgyldtstorringlemon-20
1-48 af 62