Finesse

FINESSE BLOSSOM består af en serie, af enkle men elegante smykker. Disse smykker er designet efter det minimalistiske syn, dog har de et unikt glimt over sig. 
1-48 af 49
ROSIEvedhngforgyldt-20
FINAslvrestikkerkde-20
FINAforgyldterehngerekde-20
FINESSEslvrestikker2zirk-20
FINESSEforgyldterestikker2zirk-20
LIFEforgyldtvedhng-20
LIFEslvvedhng-20
GRACEforgyldtvedhng-20
GRACEslvvedhng-20
GRACEslvreringestore-20
GRACEforgyldtreringestore-20
FINAforgyldtarmlnke-20
FINAslvarmlnke-20
FIONAKdereringeslv-20
FIONADROPLETMINIHOOPSslvmedzirkonia-20
ROSIEMINIHOOPSslvmedzirkonia-20
FIONAminicreolermedenkeltzirkoniaslv-20
FIONAKdereringeforgyldt-20
FIONADROPLETMINIHOOPSforgyldtmedzirkonia-20
ROSIEMINIHOOPSforgyldtmedzirkonia-20
FIONAminicreolermedenkeltzirkonia-20
FINESSEForgyldtringmedzirkonia-20
FINESSESlvrhodineretringmedzirkonia-20
GRACEforgyldtreringesm-20
GRACEslvreringesm-20
GRACEslvrestikker-20
FINESSEslvrhodineretarmring-20
FINESSEForgyldterehngeremedenkeltzirkonia-20
FINESSEForgyldterestikkermedzirkonia-20
FINESSESlvrhodineretrestikkermedzirkonia-20
FINESSEForgyldterestikkermedenkeltzirkonia-20
FINESSEForgyldtringmedzirkonia-20
FINESSESlvrhodineretringmedzirkonia-20
FINESSEForgyldtarmlnkemedzirkonia-20
FINESSEforgyldtarmring-20
FINESSEforgyldtrestikmedzirkonia-20
GRACEforgyldtrestikker-20
GRACEforgyldtringzirk-20
GRACEslvringzirk-20
GRACEslvring-20
1.600,00 kr
GRACEforgyldtring-20
GRACEforgyldtarmring-20
GRACEslvarmring-20
FINESSEslvvedhng-20
FINESSEforgyldtvedhng-20
FINESSEslvrestikmedzirkonia-20
1-48 af 49