Prime

Ægte elegance fremhævet ved smidighed og fantastisk farvede krystaller. Øreringe i dråbeformede cirkler, giver dig følelsen af universel uendelighed og moderne glam.
1-48 af 150
PRIMErehngeremedrosakrystal-20
PRIMEforgyldthalskdelysebl-20
PRIMEforgyldthalskdergfarvet-20
PRIMEslvhalskdesort-20
PRIMEslvhalskdegrnametyst-20
PRIMEslvhalskdelysebl-20
PRIMEslvhalskdergfarvet-20
PRIMEforgyldtarmlnkecitrin-20
PRIMEslvarmlnkecitrin-20
PRIMEforgyldterestikkersort-20
PRIMEforgyldterestikkersafirbl-20
PRIMEforgyldterestikkergrnametyst-20
PRIMEforgyldterestikkerlysebl-20
PRIMEforgyldterestikkerrgfarvet-20
PRIMEforgyldterestikkercitrin-20
PRIMEforgyldterestikkercalcedon-20
PRIMEforgyldterestikkerrosa-20
PRIMEslvhalskdecitrin-20
PRIMEforgyldthalskdecitrin-20
PRIMEslvrehngerecitrin-20
PRIMErehngeremedpreucalcedon-20
PRIMEvedhnglillemedcalcedon-20
PRIMEvedhnglillemedrosakrystal-20
PRIMEvedhnglillemedperucalcedon-20
PRIMEvedhngmedcalcedon-20
PRIMEvedhngmedperucalcedon-20
PRIMEvedhngmedrosakrystal-20
PRIMEhalvcreolermedcalcedon-20
PRIMEhalvcreolermedperucalcedon-20
PRIMEhalvcreolermedrosakrystal-20
PRIMEringmedcalcedon-20
PRIMEringmedperucalcedon-20
PRIMEringmedrosakrystal-20
PRIMEforgyldtringcitrin-20
PRIMEslvringcitrin-20
PRIMEforgyldterehngerecitrin-20
PRIMEforgyldterestikkerperucalcedon-20
PRIMEslvrestikkersafirbl-20
PRIMEslvrestikkersort-20
PRIMEslvdrberehngeresort-20
PRIMEslvdrberehngeresafirbl-20
PRIMEforgyldtarmlnkeperucalcedon-20
PRIMEforgyldtarmlnkecalcedon-20
PRIMEforgyldtarmlnkerosa-20
PRIMEforgyldtvedhnglysebl-20
PRIMEforgyldtvedhngrgfarvet-20
PRIMEforgyldtvedhngcitrin-20
PRIMEslvvedhngsafirbl-20
1-48 af 150